Termomodernizacje budynków - charakterystyka

Termomodernizacja budynków jest to działanie polegające na wprowadzeniu modyfikacji pozwalających na ograniczenie ucieczki ciepła. Wskazane rozwiązanie pozwala na bardziej ekonomiczne, a także energooszczędne ogrzewanie pomieszczeń, a ponadto wody. W ramach termomodernizacji wykonuje się różne działania. Dowiedz się więcej na temat tego procederu.

 

Jakie czynności wykonywane są w ramach termomodernizacji?

Pan układający ścianki termoizolacyjneZasadniczą przyczyną dużego zużycia energii elektrycznej w domu jest zbyt duża ucieczka ciepła. Najczęściej dochodzi do przedostawania się ciepła na zewnątrz obiektu przez niewłaściwie zaizolowane ściany zewnętrzne, dach, okna, a także podłogę. W związku z tym, w ramach termomodernizacji przeprowadza się ocieplenie zewnętrznych ścian budynku, dachu lub stropodachu, stropu nad nieogrzewaną piwnicą, wymianę stolarki drzwiowej i okiennej lub ocieplenie podłogi na gruncie.

Termomodernizacja budynków może dotyczyć także różnych instalacji. Wymienia się zatem takie działania jak wymiana systemu grzewczego, zastosowanie wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, izolacji odkrytych przewodów c. o., a także c. w. u., a ponadto poprawę systemu przeznaczonego do przygotowania ciepłej wody użytkowej.

 

Kto powinien się zdecydować na termomodernizację?

Termomodernizacja przeznaczona jest dla użytkowników, w których przypadku utrzymanie właściwych warunków termicznych wewnątrz obiektu w sezonie grzewczym związane jest z wysokimi kosztami. Co więcej, termomodernizacja to wspaniała alternatywa, gdy przegrody domu nie pozwalają na spełnienie podstawowych warunków związanych ze współczynnikiem przenikania ciepła U. Termomodernizacja wskazana jest także w przypadku obecności starych nieszczelnych okien.