Kto może starać się o ulgę termomodernizacyjną?

Ze względu na coraz większe zanieczyszczenie środowiska, rządzący i samorządy postanowili wprowadzić różnego rodzaju przedsięwzięcia, które mają zachęcać do wybierania bardziej ekologicznych rozwiązań. Jednym z takich działań jest wprowadzenie ulgi termomodernizacyjnej, dzięki której jakość powietrza w Polsce może ulec znaczącej poprawie. Aby móc skorzystać z tego benefitu, konieczne jest spełnienie kilku warunków.

 

Czym jest ulga termomodernizacyjna i czy przysługuje każdemu?

Do niedawna ulga termomodernizacyjna dotyczyła osób, które wzięły kredyt na przeprowadzenie przedsięwzięcia termomodernizacyjnego. Dotyczyła ona wypłaty premii, wynoszącej 20 procent poniesionych kosztów. Niestety program ten nie spotkał się z wymaganym zainteresowaniem. Z tego powodu została wprowadzona dodatkowa ulga podatkowa o tej samej nazwie. Ma ona zachęcić większą grupę osób do realizowania przedsięwzięć termomodernizacyjnych.

Głównymi adresatami nowej wersji ulgi termomodernizacyjnej są podatnicy, którzy opłacają podatek według skali podatkowej, 19-procentowej stawki podatkowej lub opłacających ryczał od ewidencjonowanych przychodów. Do głównej grupy odbiorców zaliczani są również właściciele jednorodzinnych budynków mieszkalnych, którzy ponoszą koszty przeprowadzanych przedsięwzięć termomodernizacyjnych. Co ważne, ulga termomodernizacyjna nie obejmuje osób, które zrealizowały dane przedsięwzięcie modernizacyjne przy wykorzystaniu środków z innego programu pomocy, jak na przykład programy realizowane przez NFOŚiGW.

sprawdzanie dachu

Ulga dla osób, które wykonały termomodernizację budynku, polega na odliczeniu od przychodów wydatków, które zostały poniesione ze względu na realizację danego przedsięwzięcia. Co ważne, odliczeniu podlegają wyłącznie wydatki, które zostały określone w audycie energetycznym, a ich kwota nie może być większa niż 53 tysiące, niezależnie od ilości wykonanych przedsięwzięć termomodernizacyjnych. Przed wykonaniem termomodernizacji należy wykonać audyt, dzięki czemu właściciel budynku będzie miał gwarancję, że dane działania przyniosły oczekiwany efekt.

Aby uzyskać ulgę, przedsięwzięcie termomodernizacyjne powinno zostać zrealizowane w ciągu trzech lat. Jeżeli kwota odliczona nie ma pokrycia w rocznym dochodzie podatnika, ma on możliwość odliczenia jej w kolejnych latach, jednak nie później niż 6 lat od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwsze koszty.