Kiedy można wykonać docieplenie budynku?

Docieplenie nieruchomości wykonuje się w celu ułatwienia prac  termomodernizacyjnych, a także wtedy, gdy elewacja jest uszkodzona, lub gdy wymaga grubszej warstwy termoizolacji niż ta już położona. Docieplenie budynku polegać będzie na nałożeniu kolejnego poziomu ocieplenia na istniejące, przy czym pamiętać należy, że musi być ono poprzedzone szczegółową inwentaryzacją istniejącego systemu i podłoża przez osobę, posiadającą uprawnienia budowlane.

Następnie wykonać należy odkrywki, odsłaniające przekrój ocieplenia i umożliwiające ocenę jego poszczególnych warstw. W ten sposób sprawdza się typ oraz stan podłoża. Docieplenie budynku o wysokości do 25 m nie wymaga pozwolenia na budowę. Jeśli prace mają być prowadzone na większych wysokościach, wówczas potrzebne będzie stosowne zezwolenie na ich przeprowadzenie.

 

Z czego powinien składać się projekt docieplenia budynku?

Obudowanie budynku ocieplaczem styropianowymWykonywane przez naszą firmę prace dociepleniowe budynków przeprowadza się zgodnie ze sporządzonym uprzednio projektem. Powinny znaleźć się w nim: ocena stanu technicznego istniejącego ocieplenia oraz jego klasyfikacja ogniowa. Weryfikacja stanu technicznego powinna być bardzo dokładna i musi składać się między innymi z określenia rodzaju zastosowanych tynków oraz farb, a także rodzaju podłoża i ułożenia płyt. Kolejne elementy projektu docieplenia to jego pożądany układ warstw, w tym rodzaj i grubość materiału oraz zaprawy klejowej, a także przewidywany sposób mocowania warstw docieplenia do podłoża. W projekcie należy dokładnie określić wymaganą liczbę łączników mechanicznych.

 

Jak przebiega docieplanie nieruchomości?

Dysponując projektem docieplenia nasi fachowcy mogą przystąpić do jego montażu. Najpierw przygotują podłoże, aby było ono nośne, zwarte i suche, a następnie uzupełnią ubytki w ociepleniu. Jeśli zaobserwują oni jakiekolwiek odspojenia płyt izolacyjnych, wykonają miejscowe podklejenia. Kolejnym etapem prac dociepleniowych jest gruntowanie powierzchni. Po tych czynnościach można przystąpić do właściwego docieplania budynku. Nowe płyty izolacyjne montuje się używając kleju i łączników rozporowych, zazwyczaj na całej powierzchni.

Powierzając naszej firmie docieplenie budynku możecie być Państwo pewni, że wasza nieruchomość zostanie doskonale zaizolowana termicznie.