Jak przebiega docieplanie budynków o wilgotnych ścianach?

Wilgoć w ścianach jest przyczyną powstawania szkodliwej dla zdrowia pleśni, a także przyczynia się do niszczenia ścian i w efekcie całego budynku. Dlatego przed rozpoczęciem jego docieplania należy podjąć określone czynności i działania. Sprawdź, jakie oraz jak przebiega docieplanie ścian.

 

Jak przygotować wilgotne ściany do ocieplania?

Zanim przystąpisz do ocieplania wilgotnych ścian warto ustalić powód ich zawilgocenia. Może nim być:

  • brak ciągłości warstw izolacji przeciwwilgociowej, czyli poziomej,  
  • nieszczelność pokryć dachowych,
  • nieszczelność obróbek blacharskich.

Kolejnym krokiem powinno być przeprowadzenie audytu energetycznego, dzięki któremu będzie można określić pożądaną grubość materiału izolacyjnego oraz który da odpowiedź na pytania dotyczące kosztów ogrzewania budynku. Przed przystąpieniem do właściwych prac dociepleniowych, ściany należy osuszyć, a także usunąć wszystkie czynniki, które spowodowały ich zawilgacanie się.

 

wełna mineralna

Na ściany starych budynków warto kłaść styropian o lepszych właściwościach izolacyjnych, którego współczynnik lambda wynosi około 0,031W/mK. Aby zapobiec negatywnemu wpływowi wilgoci na ściany, warto również na zewnątrz zastosować tynk silikonowy, odporny na oddziaływanie warunków atmosferycznych, zwłaszcza na wilgoć. Jest on szczególnie polecany do ocieplania budynków umiejscowionych blisko zbiorników wodnych oraz lasów.

 

Jak przebiega docieplanie ścian?

Docieplenie budynku polega na nałożeniu kolejnego poziomu ocieplenia na istniejącą warstwę docieplenia, poprzedzone szczegółową inwentaryzacją istniejącego systemu ocieplenia oraz podłoża. Następnie wykonuje się odkrywki, odsłaniające przekrój ocieplenia i umożliwiające ocenę jego poszczególnych warstw. Jeśli docieplany budynek nie jest wyższy niż dwadzieścia pięć metrów, wówczas pozwolenie na budowę nie jest wymagane, jeśli jest wyższy, potrzebne będzie zezwolenie na docieplenie. Docieplenie przeprowadza się zgodnie z projektem, zawierającym ocenę stanu technicznego ocieplenia, jego klasyfikację ogniową, rodzaj zastosowanych tynków oraz farb, a także rodzaj podłoża i ułożenia płyt.

W projekcie uwzględnia się również pożądany układ warstw docieplenia, w tym rodzaj i grubość materiału oraz zaprawy klejowej, a także przewidywany sposób mocowania warstw docieplenia do podłoża. Podłoże, przed rozpoczęciem prac dociepleniowych powinno być nośne, zwarte i suche. Kolejny etap to gruntowanie powierzchni oraz montaż za pomocą kleju i łączników rozporowych nowych płyt izolacyjnych.