Czym docieplenie różni się od ocieplenia budynku?

Właściwie dobrana termoizolacja budynku zapewnia nie tylko przyjemną atmosferę wewnątrz i zapewnia komfort cieplny, ale także znacząco może wpłynąć na zmniejszenie kosztów energii i ogrzewania. Termoizolacja określana jest często mianem ocieplenia lub docieplenia budynku, a obydwa te określenia używane są zamiennie. Czy słusznie? Nie do końca.

 

Na czym polega ocieplenie obiektu?

O ociepleniu budynku będziemy mówić wtedy, gdy warstwa materiału termoizolacyjnego kładziona jest po raz pierwszy, jako pierwotna ochrona przed chłodem. Ocieplenia budynków realizuje się na etapie ich budowania i mogą dotyczyć zarówno zewnętrznych elewacji, jak i wewnętrznych ścian.

Do wykonania ociepleń wewnętrznych stosuje się najczęściej wełnę mineralną lub piankę poliuretanową, które doskonale tłumią hałasy i mają bardzo dobrze parametry termoizolacyjne. Do zewnętrznych ociepleń częściej wybiera się styropian, przymocowywany do ścian budynku.

 

Czym jest docieplenie budynku?

elewacja

W przypadku docieplenia mamy do czynienia z dołożeniem dodatkowej warstwy materiału termoizolacyjnego do już istniejącej izolacji na budynku. Wykonuje się ją najczęściej wtedy, kiedy pierwotna izolacja nie jest wystarczająca lub uległa zniszczeniu. Docieplenia wykonuje się przede wszystkim na starszych obiektach, w których pierwotne materiały termoizolacyjne mogły ulec uszkodzeniu lub zepsuciu.

Docieplenia zewnętrzne są często realizowane na starszych blokach, budynkach wielorodzinnych i przemysłowych, które z racji upływającego czasu, muszą być odpowiednio konserwowane. W domach jednorodzinnych można stosować wełniane docieplenia wewnętrznych ścian, gdy na zewnątrz jest już warstwa izolacji, lub odwrotnie – można docieplić zewnętrzne ściany, np. styropianem, gdy wewnątrz zastosowano już wcześniej materiały izolacyjne.